Hva tror du vil motivere deg til å sykle til jobben?

Kommentar av Arild Hoksnes

Det er den indre motivasjonen som får oss på sykkel til jobben, ikke arbeidsgiveren.
Det er den indre motivasjonen som får oss på sykkel til jobben, ikke arbeidsgiveren.

Det er bra for miljøet å sykle, det er godt for helsa å sykle. Det er vi enige om. Hva tror du vil motivere deg til å sykle til jobben? Det viser seg at folk ikke tror det er stort arbeidsgiveren kan gjøre for å motivere dem – det må en indre motivasjon til.

To norske forskere, Caroline D. Ditlev-Simonsen og Fred Wenstøp har spurt folk om hva de tror kan være motiverende faktorer for å sykle til jobben.Folk tror ikke det er stort arbeidsgiveren kan gjøre for å motivere dem i så måte. Det er også kjent at det største nasjonale tiltaket for å motivere folk til å sykle til jobben, Sykle til jobben, med 6000 årlige deltakere, stort sett består av folk som allerede er aktive syklister. Det gjelder også her at de som trenger trening mest, er de som ikke deltar.

Forskerne har testet ut flere motiverende faktorer, men konkluderer: «En ting er at ansatte ikke har stor tro på at praktiske tiltak som bedre sykkelfasiliteter, lånesykkel og ledelse som rollemodell, har mye å si. Mer overraskende er det at sykling som del av arbeidstid eller kilometergodtgjørelse ikke ansees som interessant.» Folk velger å ikke sykle fordi det er for langt til jobben, veiforholdene er ikke som de ønsker og fordi de mener det er upraktisk.

Totalt sett, sier forskerne kan det allikevel virke som det er indre motivasjon som avgjør i hvilken grad vi sykler til jobben.

Min kommentar er at holdningsskapende arbeid for bedre miljø og bedre helse er noe av det vanskeligste det er mulig å motivere folk for. Her ser vi gang på gang at ytre motivasjon, eller skremsel (ref røyking) ikke fungerer. For å si det på godt norsk: Folk må finne det ut selv! Det viser seg ofte at det skal dramatiske grunner til for å endre en holdning, enten det er sykling, røyking eller hva det måtte være.

Til forskning.no sier Ditlev-Simonsen:

– Vi vet fra tidligere studier at vi ikke alltid er bevisst på hvordan vi blir påvirket. En stor del av våre beslutninger blir styrt av underbevisstheten, poengterer Ditlev-Simonsen.

Caroline D. Ditlev-Simonsen m.fl: Hva tror de ansatte skal til for motivere til å sykle til og fra jobb?, Magma, 3/2014

Kommentarer er stengt.

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere like this: