Motivasjon til å synge i kor?

Foto: Dreamstime
Foto: Dreamstime

Av Arild Hoksnes

Motivasjon og inspirasjon begynner å bli mangelvare i norske organisasjoner. Musikklivet er ett av områdene som merker det: Ingen vil ta på seg verv, og stadig færre, i alle fall yngre, melder seg inn i kor, korps m m. Hvordan får vi tilbake motivasjonen?

Årsakene til svikten i frivillige organisasjon er sammensatt. Ett opplagt svar er at frivillighet er uegennyttig, og derfor en uegoistisk virksomhet (altruisme).

Tre behov som bygger indre motivasjon
Min innfallsvinkel er likevel å jobbe med tre faktorer som kan få hjertene til å banke for frivillighet igjen: Selvbestemmelsen som motivasjon. Frivilligheten er lystbetont, det er noe vi velger for sakens egen skyld og egen glede. Det ligger i oss at vi vil bruke oss selv, kjenne på utfordringer, og være en del av det som foregår, på en måte som er tilpasset vår vilje.
I et motivasjonsopplegg som Arild Hoksnes AS skal kjøre i kororganisasjoner i 2015, ser vi på hva det er som svikter fra et motivasjons-ståsted.

Det vi ser på er tre faktorer som handler om hvordan indre motivasjon bygges og vedlikeholdes:
1) Koret må styrke medlemmenes behov for å mestre. (Kompetanse)
2) Koret må styrke medlemmenes behov for å påvirke korets aktivitet, på sin egen måte. (Autonomi)
3) Koret slurver med medlemmenes behov for å høre til i en gruppe (Tilhørighet)
På våre seminar og foredrag om dette temaet får koret anledning til å diskutere dette i grupper.

Tre spørsmål som kan avdekke situasjonen i et kor

Her er eksempel på noen enkle spørsmål som kan avsløre hvordan koret eller organisasjonen fungerer:
1) Er vi sikker på at repertoaret og øvingene er opplagt slik at alle kan kjenne mestring?
2) Er vi sikker på at alle får utfordringer som passer dem og som de har lyst, ikke bare påprakket eller fratatt?
3) Er vi gode til å dyrke gjengen, kameratskapet – eller lar vi helheten bli dominert av feil personer?

I slutten av januar er vi på Januarkonferansen i Sør-Trøndelag Korforbund på Stjørdal med motivasjonsopplegget. Ta kontakt med oss om din organisasjon er interessert i å finne gnisten.

Kor e gnisten

Kommentarer er stengt.

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere like this: