Hva tror du vil motivere deg til å sykle til jobben?

Kommentar av Arild Hoksnes

Det er den indre motivasjonen som får oss på sykkel til jobben, ikke arbeidsgiveren.
Det er den indre motivasjonen som får oss på sykkel til jobben, ikke arbeidsgiveren.

Det er bra for miljøet å sykle, det er godt for helsa å sykle. Det er vi enige om. Hva tror du vil motivere deg til å sykle til jobben? Det viser seg at folk ikke tror det er stort arbeidsgiveren kan gjøre for å motivere dem – det må en indre motivasjon til.

To norske forskere, Caroline D. Ditlev-Simonsen og Fred Wenstøp har spurt folk om hva de tror kan være motiverende faktorer for å sykle til jobben.Folk tror ikke det er stort arbeidsgiveren kan gjøre for å motivere dem i så måte. Det er også kjent at det største nasjonale tiltaket for å motivere folk til å sykle til jobben, Sykle til jobben, med 6000 årlige deltakere, stort sett består av folk som allerede er aktive syklister. Det gjelder også her at de som trenger trening mest, er de som ikke deltar.

Forskerne har testet ut flere motiverende faktorer, men konkluderer: «En ting er at ansatte ikke har stor tro på at praktiske tiltak som bedre sykkelfasiliteter, lånesykkel og ledelse som rollemodell, har mye å si. Mer overraskende er det at sykling som del av arbeidstid eller kilometergodtgjørelse ikke ansees som interessant.» Folk velger å ikke sykle fordi det er for langt til jobben, veiforholdene er ikke som de ønsker og fordi de mener det er upraktisk.

Les mer «Hva tror du vil motivere deg til å sykle til jobben?»

Drives av indre motivasjon, ikke detaljstyring

Av Arild Hoksnes

Indre motivert
Indre motivasjon er mest varig, og framelskes ikke med detaljstyring

Detaljstyring er demotiverende, det vet vi. Den strider mot hvordan vi bygger den indre motivasjonen. Kunnskapsbedrifter bør motivere med selvbestemmelse.

«De lærerne norsk skole trenger og Erna Solberg ønsker seg, drives av indre motivasjon, egne kvalitetskrav og ekte formidlingsglede. For dem er pålegg om bundet arbeidstid et uttrykk for mistillit…Et dårlig utgangspunkt for å gjøre læreryrket attraktivt for de rette personene.», skriver Per Anders Madsen i Aftenposten.

Les mer «Drives av indre motivasjon, ikke detaljstyring»

Blogg på WordPress.com.

opp ↑